Talk about your family” là một trong những chủ đề thường gặp nhất trong các bài speaking và writing trong tiếng Anh. Sau đây Giao tiếp tiếng Anh sẽ chia sẻ đến bạn 5 bài mẫu Talk about your family cực hay để bạn tham khảo và có cho mình bài viết riêng thật hay và ý nghĩa nhé!

Bài mẫu 1

Today, I want to share about my beloved family. Family is where I find the most warmth and happiness.

Firstly, I want to talk about my dad – a responsible and compassionate man. My father is always the biggest source of motivation for me, helping me overcome challenges in life. He is always ready to share and support our family.

My mother, a strong and loving woman, is the most important person in my life. She is the one who creates a joyful atmosphere in the family and maintains love and peace.

Having both a younger brother and a younger sister, they are my pride. My brother is humorous and creative, always bringing laughter to the family. My sister, a talented and dynamic girl, is an inspiration for me every day.

Lastly, we have a lovely dog, a friendly and loyal member of the family. He always makes our home cozy and full of love.

My family is not only loved ones but also companions on the journey of life. I am very grateful to have such a wonderful family.

Bài văn tiếng Anh về chủ đề Talk about your family

Bản dịch:

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ về gia đình đáng yêu của mình. Gia đình là nơi tôi tìm thấy sự ấm áp và hạnh phúc nhất.

Đầu tiên, tôi muốn nói về bố mình – một người đàn ông đầy trách nhiệm và lòng nhân ái. Bố tôi luôn là nguồn động viên lớn nhất cho tôi, giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Anh ấy luôn sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ gia đình mình.

Mẹ tôi, người phụ nữ mạnh mẽ và yêu thương, là người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Bà ấy là người luôn tạo ra không khí vui vẻ trong gia đình và là người giữ gìn tình thương và hòa bình.

Có cả em trai và em gái, những người là niềm tự hào của tôi. Em trai tôi là người hài hước và sáng tạo, luôn mang lại tiếng cười cho gia đình. Em gái tôi, một người con gái tài năng và năng động, là nguồn cảm hứng cho tôi mỗi ngày.

Cuối cùng, chúng tôi có một chú chó cưng, là thành viên thân thiện và trung thành của gia đình. Chú ấy luôn làm cho ngôi nhà trở nên ấm cúng và đầy yêu thương.

Gia đình của tôi không chỉ là những người thân yêu, mà còn là những người bạn đồng hành trên hành trình cuộc sống. Tôi rất biết ơn vì có một gia đình tuyệt vời như vậy.

Bài mẫu 2

My family is a small one, consisting of just my parents and me. My father is a doctor, and my mother is a teacher. They are both very loving and supportive, and they have always been there for me, no matter what. I am very grateful for their love and support.

I am the only child in my family, so I am very close to my parents. We spend a lot of time together, and we always have a lot of fun. We like to go on walks, play games, and just talk. I love spending time with my parents, and I know that they love spending time with me.

I am very lucky to have such a loving and supportive family. They are the most important people in my life, and I love them very much.

Bản dịch:

Gia đình của tôi là một gia đình nhỏ, chỉ có cha mẹ và tôi. Cha tôi là bác sĩ, và mẹ tôi là giáo viên. Họ đều rất yêu thương và ủng hộ tôi, và họ luôn ở bên tôi, bất kể điều gì. Tôi rất biết ơn tình yêu và sự hỗ trợ của họ.

Tôi là con một trong gia đình, vì vậy tôi rất thân thiết với cha mẹ. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian bên nhau, và chúng tôi luôn có rất nhiều niềm vui. Chúng tôi thích đi dạo, chơi trò chơi và chỉ cần trò chuyện. Tôi yêu thích việc dành thời gian cho cha mẹ, và tôi biết rằng họ cũng yêu thích việc dành thời gian cho tôi.

Tôi rất may mắn khi có một gia đình yêu thương và ủng hộ như vậy. Họ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, và tôi yêu họ rất nhiều.

Trong đoạn văn này, tôi đã giới thiệu về gia đình nhỏ của mình, bao gồm cha mẹ và tôi. Tôi đã nói về công việc của cha mẹ tôi, tình yêu và sự ủng hộ của họ dành cho tôi, và mối quan hệ của tôi với họ. Tôi cũng đã nói về sự biết ơn của tôi đối với gia đình của mình.

Bài vằn tiếng anh nói về gia đình

Bài mẫu 3

My family is a large one, consisting of my parents, my two older sisters, and me. My father is a businessman, and my mother is a housewife. My older sisters are both married and have children of their own.

I am the youngest child in my family, so I am often spoiled by my parents and my sisters. I love spending time with my family, and we always have a lot of fun together. We like to go on vacation, visit each other’s homes, and just spend time together.

I am very grateful to have such a loving and supportive family. They are always there for me, no matter what. I know that I can always count on them for anything.

One of my favorite memories with my family is when we went on vacation to the beach. We spent the whole day swimming, playing in the sand, and building sandcastles. It was so much fun, and I will never forget it.

I am very lucky to have such a wonderful family. They are the most important people in my life, and I love them very much.

Bản dịch:

Gia đình là một đại gia đình, bao gồm cha mẹ, hai chị gái và tôi. Cha tôi là doanh nhân, mẹ tôi là nội trợ. Hai chị gái của tôi đều đã kết hôn và có con riêng.

Tôi là con út trong gia đình, vì vậy tôi thường được nuông chiều bởi cha mẹ và chị gái. Tôi yêu thích việc dành thời gian cho gia đình, chúng tôi luôn có rất nhiều niềm vui bên nhau. Chúng tôi thích đi du lịch, thăm nhà nhau và chỉ cần dành thời gian bên nhau.

Tôi rất biết ơn khi có một gia đình yêu thương và ủng hộ như vậy. Họ luôn ở bên tôi, bất kể điều gì. Tôi biết rằng tôi luôn có thể dựa vào họ cho bất cứ điều gì.

Một trong những kỷ niệm yêu thích của tôi với gia đình là khi chúng tôi đi nghỉ mát ở bãi biển. Chúng tôi dành cả ngày để bơi lội, chơi đùa trên cát và xây lâu đài cát. Thật là vui, và tôi sẽ không bao giờ quên nó.

Tôi rất may mắn khi có một gia đình tuyệt vời như vậy. Họ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, và tôi yêu họ rất nhiều.

Bài mẫu 4

My family is the most important thing in my life. They are the people who love me unconditionally, support me through thick and thin, and always have my back.

I come from a small family of four. My parents are both teachers, and I have one older sister. My parents have always been my role models, and they have taught me so much about life. They have always been there for me, no matter what. My sister is my best friend, and we share everything with each other.

I am very grateful for my family. They are the reason why I am the person I am today. They have taught me the importance of love, support, and forgiveness. I love them more than anything in the world.

Bản dịch:

Gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Họ là những người yêu thương tôi vô điều kiện, ủng hộ tôi vượt qua mọi khó khăn, và luôn có mặt ở bên tôi.

Tôi đến từ một gia đình nhỏ gồm bốn người. Bố mẹ tôi đều là giáo viên, và tôi có một chị gái lớn hơn. Bố mẹ tôi luôn là tấm gương của tôi, và họ đã dạy tôi rất nhiều điều về cuộc sống. Họ luôn ở bên tôi, bất kể điều gì. Chị gái tôi là người bạn thân nhất của tôi, và chúng tôi chia sẻ mọi thứ với nhau.

Tôi rất biết ơn gia đình mình. Họ là lý do tại sao tôi là người như ngày hôm nay. Họ đã dạy tôi về tầm quan trọng của tình yêu, sự ủng hộ và sự tha thứ. Tôi yêu họ hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

Trong bài viết này, tôi đã chia sẻ về gia đình nhỏ của mình. Tôi đã nói về bố mẹ, chị gái và mối quan hệ của tôi với họ. Tôi cũng đã nói về những điều mà tôi đã học được từ gia đình mình.

Tôi hy vọng bài viết này sẽ truyền cảm hứng cho bạn trân trọng gia đình của mình. Hãy dành thời gian bên cạnh gia đình, quan tâm, chăm sóc và yêu thương họ. Hãy luôn nhớ rằng, gia đình là thứ tình cảm quý giá nhất mà chúng ta có được trong cuộc đời.

Bài mẫu 5

My family is the foundation of my life. They are the people who have always been there for me, no matter what. They are the ones who have taught me the most important lessons in life, and they are the ones who I can always count on.

I come from a large family of seven. I have two parents, three older siblings, and one younger sibling. My parents are both hard-working and dedicated individuals. They have always put my needs first, and they have always been there to support me in my dreams. My older siblings are all very successful in their own right. They have always been there to guide me and to help me to navigate the challenges of life. My younger sibling is my best friend. We are always there for each other, no matter what.

I am so grateful for my family. They are the reason why I am the person I am today. They have taught me the importance of love, support, hard work, and dedication. I love them more than anything in the world.

Bản dịch:

Gia đình là nền tảng của cuộc đời tôi. Họ là những người luôn ở bên tôi, bất kể điều gì. Họ là những người đã dạy tôi những bài học quan trọng nhất trong cuộc sống, và họ là những người mà tôi luôn có thể tin tưởng.

Tôi đến từ một gia đình lớn gồm bảy người. Tôi có hai cha mẹ, ba anh chị lớn và một em trai nhỏ. Cha mẹ tôi đều là những người chăm chỉ và tận tâm. Họ luôn đặt nhu cầu của tôi lên hàng đầu, và họ luôn ở bên cạnh để hỗ trợ tôi trong ước mơ của mình. Anh chị lớn của tôi đều rất thành công trong sự nghiệp của riêng mình. Họ luôn ở bên cạnh để hướng dẫn tôi và giúp tôi vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Em trai nhỏ của tôi là người bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi luôn ở bên nhau, bất kể điều gì.

Tôi rất biết ơn gia đình mình. Họ là lý do tại sao tôi là người như ngày hôm nay. Họ đã dạy tôi về tầm quan trọng của tình yêu, sự ủng hộ, sự chăm chỉ và sự tận tâm. Tôi yêu họ hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

Trên đây là 5 bài mẫu tiếng Anh về chủ đề Talk about family vô cùng đầy đủ và ý nghĩa. Hy vọng chúng hữu ích với bạn, bạn có thể tham khảo và viết một bài thật hay mô tả về gia đình mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *